gototop
Határozat

keknyelv

Iktatószám: GY-04I/AEH/845-5/2015

Tárgy: Megfigyelési zárlat és korlátozó intézkedések megszüntetése

Ügyintéző: dr. Galgóczy Béla

Telefon: (96)211-122

Mellékletek: 1 település lista

Hív. szám: GY-04I/AEH/845-2/2015

HATÁROZAT

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt GY-04I/AEH/845-2/2015. számon, a határozat mellékletében szereplő települések közigazgatási területén található kéknyelv betegségre fogékony állatokat tartó gazdaságok (szarvasmarha, juh, kecske, zárt téren tartott őz, szarvas, dámvad) vonatkozásában elrendelt

megfigyelési zárlatot feloldom és a korlátozó intézkedéseket megszüntetem.

A megfigyelési zárlat feloldásának határnapja: 2015.12.19.

A továbbiakban az érintett településeken a védőkörzet jogszabályi előírásai érvényesek.

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett (9028 Győr Régi Veszprémi út 10.) de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2015- 10059802 számú eredményközlője szerint Károlyháza településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kitörési pont körül 20-km-es körzetben megfigyelési zárlatot rendeltem el.

A megfigyelési zárlat ideje alatt az érintett településeken:

a fogékony állatok klinikai és laboratóriumi vizsgálata megtörtént és kedvező eredménnyel zárult a fogékony állatok vakcinás védelemben részesültek - a fogékony állatok hatékony inszekticid szerrel történő kezelése megtörtént

Károlyháza településen a kitöréssel érintett gazdaságban a helyi zárlat feloldásra került,

ezért a megfigyelési zárlatot feloldottam.

 

Az eljárás során hatáskörömet és illetékességemet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés b) és i) pontjai, a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 5. § (5) bekezdése és a 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról 2. § (4) bekezdése állapítja meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71. § (1) bekezdésének, valamint a 72. § (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Két. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Két. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

Mosonmagyaróvár, 2015. december 17.

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta

 

A határozatot kapják:

  1. Az érintett települési önkormányzatok jegyzői, nyilvános közzététel céljából
  2. GY-M-S MKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
  3. Irattár

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztály
9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre út 3. Telefon: +36 (96) 211-122 Fax: +36 (96) 211-122
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.