gototop
Lótartás szabályai - tájékoztató

20160329

Iktatószám GYI-01/1222-2/2016      Tárgy tájékoztató lótartó gazdáknak

Ügyintéző: Dr Lakatos Tibor            Mellékletek: -

Telefon (96) 795-099                       Hiv szám: -

Tisztelt Állattartó!

 

A közelmúltban történt ló fertőző kevésvérűség előfordulások során szerzett tapasztalatok alapján szeretném Önöket tájékoztatni azokról a kötelezettségekről, amelyeket a lótartó gazdáknak be kell tartani annak érdekében, hogy a későbbiekben megelőzhetők legyenek a hasonló megbetegedések A tájékoztatás célja elsősorban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályának segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez

1. Regisztrációs kötelezettség

A 119/2007 (X 18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet 4 § (1) bekezdés c) pontja alapján. Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak '

Ezt a gyakorlatban úgy lehet megtenni, hogy az állattartó felkeresi a helyileg illetékes hatósági állatorvost, aki a regisztrációról gondoskodik A regisztráció díjmentes'

2. Ló-azonosítási kötelezettség

Jelölési kötelezettség: valamennyi lófélét jelölni kell. Jelöletlen ló forgalomba nem hozható. A lovak jelöléséről a szolgáltató állatorvos és a lótenyésztési felügyelő gondoskodik. A 2009 július 1-e előtt született lovak esetében el lehet fogadni a hagyományos, ún. alternatív jelölési módot (besütés). A 2009 július 1-e után született lovak esetében kötelező a transzponderes (mikrochip) megjelölés. A transzponderes jelöléstől akkor lehet eltekintem, ha az állat törzskönyvezett. Ez esetben az alternatív (besütés) megjelölés egyedül is elfogadható. Az állattartónak az azonosítást saját költségén az állat 6 hónapos koráig vagy születése évének dec. 31 napjáig kell elvégezni (attól függően, hogy melyik a későbbi időpont).

A jelöléssel párhuzamosan a lóútlevél kiváltása is kötelező.

A ló-azonosítási kötelezettség jogszabályi alapjait a 110/2013 (IV 9 ) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet és a 504/2008/EK bizottsági rendelet (lóútlevél) határozza meg.

3. Állategészségügy státusz vizsgálati kötelezettség

Minden fél évnél idősebb lófélének kötelezően rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.

Elelmiszerlánc-biztonsagi és Földművelésügyi Főosztály
9028 Győr Regi Veszprémi ut 10 - Telefon +36 (961 795-099 E-mail gyof-elelmiszerignebih gov hu - Honlap

www kormányhivatal huhu'qvor-moson-sopror

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő. illetve mindazon lovak, amelyeket tartás, helyükről más helyre szállítanak:

évente kell, hogy FKV-re szűrve legyenek, valamint 3 évente takonykórra

A fedezőmének esetében pedig kötelező évente kétszer a takonykór szűrés;

évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél) természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma gyűjtés ideje alatt 120 naponként

évente egyszer tenyészbénaságra. vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény előtt

A diagnosztikai vizsgálati kötelezettségek jogszabályi alapjait a 41/1997 (V.28 ) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 61/2002 (Vili 1) az egyes állatok szaporításának a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (II 4) a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló FVM határozza meg

4. Lószállítási szabályok

Minden lófélének, amely a tartási helyét elhagyja, rendelkeznie kell egy éven belüli , lovak fertőző kevésvérűségéröl szóló negatív vérvizsgálati lelettel Ennek meglétét a lóútlevélben keli dokumentálni ( lóútlevél VII. szakasza) Minden, a közúti forgalomban résztvevő lófélének egy éven belüli negatív eredményigazolással kell rendelkeznie A lovat mindig kísérnie kell a tulajdonos nevére kiállított lóútlevélnek.

Kivételek

  • A Romániából származó, román lóútlevéllel rendelkező lófélék (chip országköd 642). ezeknél továbbra is kötelező a 30 napon belüli negatív vérvételi eredmény megléte, tekintet nélkül s szállítás céljára (pl. vásár, vágóhíd, verseny stb.)
  • Az Unión belüli, kereskedelmi célú (TRACES bizonyítvánnyal érkező) nem vágási céllal feladott lószállítmányok. Ezeknél továbbra is kötelező a 30 napon belüli vérvizsgálati eredmény

Románia teljes területéről Magyarország (és az Unió) területére lovat behozni tilos (2010/346/ EU Bizottsági határozat) Kivételt képeznek azok a tenyészetek, amelyek garantáltan aggálymentesek fertőző kevésvérűség szempontjából. Ezen tenyészetek listája a hatósági állatorvosoknál megtekinthető

A jogszabályban előírt kötelezettségek betartását az állategészségügyi hatóság kiemelten fogja ellenőrizni, hiányosság esetén élni fog a jogszabálysértés súlyosságához igazodó szankciókkal Bármely, a lótartással kapcsolatos kérdéseikkel bizalommal forduljanak az illetékes járási hivatalokhoz ill. a Főosztályhoz.

Győr 2016.03.17.

Üdvözlettel:

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
Dr. Hercsel György
főosztályvezető megyei állatorvos

Elelmiszerlánc-biztonsagi és Földművelésügyi Főosztály

9028 Győr Regi Veszprémi ut 10. - Telefon +36 (96) 795-099 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron