gototop
Meghívó

Bezenye Községi Önkormányzat

képviselő-testületének

2017. február 23. napján (csütörtök) 16.00 órakor

a Községházán tartandó nyilvános ülésére

Napirend előtt:

A Képviselő-testület 2016. második féléves lejárt határidejű határozatairól tájékoztató

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

 

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete (II. olvasat)

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

3.) Rendezési terv módosítással kapcsolatos állásfoglalás

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

4.) Közbeszerzési terv elfogadása 2017. évre

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

5.) Településfejlesztési koncepció megvitatása

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

6.) Önkormányzati intézmények 2017. évi felújítási terve

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

7.) Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

8.) Főállású polgármester 2016. évi szabadság igénybevételéről szóló beszámoló

Előterjesztő: dr. Horváth Szabolcs kirendeltség vezető

9.) Főállású polgármester 2017. évi szabadságbeosztás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Horváth Szabolcs kirendeltség vezető

10.) ASP pályázathoz határozati javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Kammerhofer Róbert polgármester

11.) Tájékoztatók, egyéb döntést igénylő ügyek

Bezenye, 2017. február 16.                           

Tisztelettel:

Kammerhofer Róbert s.k.,

polgármester