gototop
Meghívó-Nyílvános ülésre

M E G H Í V Ó

Bezenye Községi Önkormányzat képviselő-testülete

2020. január 27-én (hétfőn) 18 órakor

a Községházán nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése (I. olvasat)

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 2. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 3. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 4. Megállapodás-tervezet a közös önkormányzati hivatal további fenntartásáról

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester
  Dr. Gáli Péter jegyző

 5. Ügyvédi megbízás

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 6. Könyvelésre kötött szerződés felmondására javaslat

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 7. Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 8. Javaslat a Bezenyei Sportegyesület pályázatához önrész kiegészítésre

  Előterjesztő: Hiltser Mátyás alpolgármester

 9. Gyepmesteri feladatok ellátására szerződés kötése

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 10. Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

  Előterjesztő: Dr. Gáli Péter jegyző

 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésről

  Előterjesztő: Márkus Erika polgármester

 

 

Bezenye, 2020. január 21.

 

Márkus Erika s.k.

polgármester