gototop
Szociális ügyintéző
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Bezenyei Kirendeltség

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

szociális ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű közszolgálati jogviszony
A jogviszony időtartama: 2 év

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Bezenyei Kirendeltsége
9223 Bezenye, Szabadság utca 50.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó szociális igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati hivatalban a szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök – hatályos jogszabályok szerinti ellátása. Az önkormányzati hivatalban a személyi adat és lakcím nyilvántartással kapcsolatos feladatok, illetve egyéb igazgatási feladatok – hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szociális ellátás, személyi adat és lakcím nyilvántartás, általános igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerinti középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középiskolai végezettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
- Felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások)
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás,
- 3 hónap próbaidő.

-2-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
- közigazgatás területén, helyi önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
- Végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Nyilatkozat, hogy nyertes pályázat esetén pályázó erkölcsi bizonyítványt igényel
- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan,
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: 2018. november 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Bezenyei Kirendeltség címére történő megküldésével (9223 Bezenye, Szabadság utca 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kisalföld napilap – 2018. október 4.