gototop
Községünk bemutatása

Bezenye (Bizonja/Palesdorf)

A falu magyar, horvát és német neve nem csupán lakóinak nemzetiségére utal, hanem jelzi a történelmi múltat is. A honfoglalás után a gyepű védelmére besenyőket telepítettek ide. A később magyarrá vált falut a törökök elpusztították és a Dalmáciából elűzött horvátok találtak itt menedéket. A falu lakói még 1930-ban is zömmel horvátnak vallották magukat.
Jelenleg a község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak.
A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik.

A Mosonmagyaróvár felől érkezőnek érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitáskeresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik.
A Fő út Rajka felőli szakaszáról nyílik az Ady Endre utca, ahol az önkormányzat 11. - szám alatti Wurcz-házat - a település legrégebbi házát - megvásárolta és a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként kis gyűjteményt rendeztetett be.

A három - osztatú ház tisztaszobájában a századforduló polgári ízlését követő flóderozott bútorokkal találkozunk. Ez időre már eltűnt a szépen virágzott festett bútor. A fiókos komód tetején családi fényképek és ereklyék sorakoznak. A szabadkéményes, rakott-tűzhelyű konyha, a gazdaasszony egykori birodalma, most is patyolat tiszta edényekkel, köpülővel, vizes-paddal várja a vendégeket. (Bezenye, Ady Endre u. 11. A kiállítás megtekinthető munkanapokon 14-16 óráig.)
A község nyugati határában emelkedik a XVIII. - század elején épített és a XIX. - században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető  tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A falu két végén un. "pestis-oszlopok" láthatók. A hagyományápolás szép bizonyítéka a harminctagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének- és néptánc együttes.

A község nyugati határában emelkedik a XVIII. század elején épített és a XIX. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak nemzetiségi összetételét is tükrözi. Bezenye római katolikus templomának Szűz Mária a védőszentje. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony születésnapján tartjuk a búcsú ünnepét, az azt követő vasárnapon és hétfőn emlékezünk meg róla. A templom oltárképe Mária születését ábrázolja.

TemplomTemplom (10)

A főút Rajka felőli szakaszáról nyílik az Ady Endre utca, ahol az önkormányzat a 11. szám alatti Wurcz-házat -a település legrégebbi házát- megvásárolta és a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként kis gyűjteményt rendezett benne, tájházzá alakította. A háromosztatú ház tisztaszobájában a századforduló polgári ízlését követő flóberozott bútorokkal találkozunk. Ez időre már eltűnt a szépen virágozott festett bútor. A fiókos komód tetjén családi fényképek és ereklyék sorakoznak. A szabadkéményes, rakott-tűzhelyű konyha, a gazdasszony egykori birodalma, most is patyolattiszta edényekkel, köpülővel, vizespaddal várja a vendégeket.
(A tájház megtekinthető előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján az alábbi telefonszámon: 96/223-074/2. mellék. Kérjük a látogatási szándékukat legalább 3 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek.)

TájházTájház (8)