gototop
Projektek

Külterületi helyi közutak fejlesztése

 

Kedvezményezett neve: Bezenye Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése Bezenyén, 1825842369

A szerződött támogatás összege: 77.776.400.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban), a Támogatás intenzitása: 85,00 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztéssel érintett földutak Bezenyén, a 048 hrsz, 044/12 hrsz valamint a 044/5 hrsz alatt találhatóak, Bezenye külterületén, a 150-es számú főúttól és a faluközponttól keletre, a Mosoni Duna jobb partján. Az építéssel érintett terület útkezelője Bezenye Község Önkormányzata. Az útépítési terveket alapvetően az ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerint készítettük el, ezáltal műszaki szabványoknak megfelelő, minőségi útfelújítás történt a fejlesztés révén.

A meglévő földutak burkolat megerősítését terveztük, és a szükséges helyeken az utak rekonstrukcióját a megfelelő jogi határok közé. A tervezett murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épültek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával. Az elkészült utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalába esnek. Az utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali árokba történik, amelyet a burkolatok egyoldali esése biztosít.

A beruházás révén nőtt a felújított, megerősített burkolattal rendelkező külterületi utak hossza.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.20.

image001image002