gototop
ÉPSZAB
Bezenye érvényben lévő rendezési terv

Bezenye Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás

 Bezenye Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás TH-17-02-20

 Bezenye szabályozási terv módosítása - Állami főépítészeti eljárás TH-17-02-17

 Előzetes vélemények

 Eltérő vélemények egyeztetése

 Határozat

 Mintakeresztszelvény 12

 Mintakeresztszelvény 14

 Rendezési terv mód, határozat

 Műszaki leírás

 Szabterv mód

 Szerkterv mód

 Telenor bázisállomás engedélyezési dokumentum

 Végső szakmai vélemény

 Vélemények

 

1. melléklet Rt mód TH-17-02-19

5 2018 HÉSZ módosítása rendelet melléklete

5 2018. HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-17

6 2018 HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-09

6 2018 rendelet melléklete

7 2018. HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-19

8 2018. HÉSZ rendelet módosítása


 Jegyzőkönyvi kivonat 2016. július 6.

 Településrendezési terv módosítás, előzetes tájékoztatási dokumentáció - 2016. szeptember

 Helyi építési szabályzat

 EuroVegas szabályozás

 Központi belterület szabályozás

 Külterület szabályozás

 Paprét szabályozás

 Településszerkezeti terv

 12\2014. (VIII.20.) önk. rendelet

 169\2014. (VIII.19.) határozat

 Külterület szabályozási és övezeti helyszínrajz

 Szabályozási és övezeti terv Iper1

 Szabályozási és övezeti terv Iper1M

 Területfelhasználási helyszínrajz II. (külterület)

 Záradékolt rendelet